Paul Lassey

Parent page: Harmonijkarze


Urodzony w 1965 r. we wschodniej Francji, Paul Lassey gra na harmonijkach diatonicznych i chromatycznych.

Autor stony «  coursdharmonica » i kilku podrecznikòw o harmonijce,

Paul nagrał swòj pierwszy album « Après l’orage » na ktòrym

Jean-Jacques Milteau wziął udział w utwòrze « Nancy »

Wizyty

 

Message from server: Gone. Check in YouTube if the id PLoaufAmj6R6Vzz1rRUaDEn1eJ3K2x36lF belongs to a playlist. To locate the id of your playlist check the FAQ of the plugin.
Welcome , today is Mercredi, 13 décembre 2017