Paul Lassey


Urodzony w 1965 r. we wschodniej Francji, Paul Lassey gra na harmonijkach diatonicznych i chromatycznych.

Autor stony «  coursdharmonica » i kilku podrecznikòw o harmonijce,

Paul nagrał swòj pierwszy album « Après l’orage » na ktòrym

Jean-Jacques Milteau wziął udział w utwòrze « Nancy »

 Parent page 

 © 2018 - Harmonijka ustna